Επιτυχία στις εξετάσεις Cambridge

Συγχαρητήρια σε όλους τους μαθητές μας που πέτυχαν στις εξετάσεις Cambridge Young Learners. Οι επιτυχίες αυτές δείχνουν ότι οι εξετάσεις δεν θέλουν άγχος και ανησυχία, αλλά όρεξη να αποδείξει ο εκπαιδευόμενος τις γνώσεις που έχει αποκτήσει.

Το Cambridge δεν είναι «δύσκολο» όπως λένε μερικοί, απλώς δε θέλει μετάφραση και πινακάκια στη διδασκαλία, αλλά αλλαγή νοοτροπίας και εναλλακτικές μεθόδους βιωματικής μάθησης. Θέλει να περνάς καλά μέσα σε έναν σωστά οργανωμένο εκπαιδευτικά χώρο, χρησιμοποιώντας τη συνεργασία και την επικοινωνία ως εργαλείο μάθησης.

Όταν καταφέρνεις να δείχνεις ότι τα «δύσκολα» γίνονται «εύκολα» μόνο με αλλαγή σκέψης, τότε λες «αξίζει τον κόπο».... 
Στους μαθητές μας ευχόμαστε "και σ΄ανώτερα"...

preparation centre small