Είμαστε οι πρωτοπόροι!

Έχουμε ως βασική φιλοσοφία την υψηλή ποιότητα των εκπαιδευτικών προγραμμάτων και οδηγούν στην εκπλήρωση των στόχων όλων των σπουδαστών του.

Πως το κάνουμε;

Καταγράφουμε και να αντιλαμβανόμαστε τις ανάγκες κάθε σπουδαστή.

• Προτείνουμε το κατάλληλο και προσαρμοσμένο πρόγραμμα εκπαίδευσης με  βάση τις ανάγκες του.
• Είμαστε  δίπλα σε κάθε σπουδαστή καθ’ όλη την διάρκεια της εκπαίδευσης του.
• Κάθε σπουδαστής αποτελεί μια μοναδική και ξεχωριστή περίπτωση με διαφορετικές ανάγκες σύμφωνα με τις οποίες όλες οι υπηρεσίες μας προσαρμόζονται.
• Στο Εκπαιδευτήριο ΚΕΝΤΕΡΗΣ edu έχουμε ανθρώπινο πρόσωπο και αυτό σημαίνει ότι αντιλαμβανόμαστε την μοναδικότητα του κάθε ατόμου.
• Το άρτια εκπαιδευμένο εκπαιδευτικό προσωπικό είναι ένα από τα πιο βασικά συστατικά των επιτυχιών του κέντρου μας.
 
Όλοι οι εκπαιδευτές είναι κάτοχοι Πανεπιστημιακών και Μεταπτυχιακών τίτλων ανάλογα με τον τομέα τους. Ο  Μιχάλης Κεντέρης, διευθυντής  του Εκπαιδευτηρίου, επιλέγει ο ίδιος προσωπικά το εκπαιδευτικό προσωπικό  με στόχο τη διαφύλαξη της υψηλής ποιότητας διδασκαλίας. Επίσης, όλο το προσωπικό εκπαίδευσης παρακολουθεί επιμορφωτικά σεμινάρια, τόσο πριν την ένταξή τους στο δυναμικό του Εκπαιδευτηρίου, όσο και κατά την διάρκεια της συνεργασίας τους.
 
Πιστοί στις μέχρι σήμερα αρχές μας επιθυμούμε να συνεχίσουμε το εκπαιδευτικό μας έργο προσφέροντας στους μαθητές ανεπτυγμένες δεξιότητες στις ξένες γλώσσες και την πληροφορική ώστε να επικοινωνούν αποτελεσματικά και να εκμεταλλεύονται τις ευκαιρίες που τους δίνει η παγκόσμια πραγματικότητα.
 

Διδασκόμενες Γλώσσες: Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ισπανικά, Ιταλικά, Ρωσικά, Τουρκικά, Ουγγρικά, Σουηδικά, Ολλανδικά και Ελληνικά για ξένους.