Μέθοδος της επιτυχίας!

ΕΠΙΠΕΔΟ PRE-JUNIOR ΑΠΟ ΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ή ΤΗΝ Α' ΤΑΞΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ (6-7 ΕΤΩΝ)

Τα Pre-Junior γκρουπ αρχίζουν από τις ηλικίες των 6-7 ετών και γίνονται από τους πιο έμπειρες καθηγήτριες Αγγλικών με προϋπηρεσία και εξειδίκευση στην διδασκαλία των μικρών φίλων μας.
Στα Pre-Junior γκρουπ οι καθηγήτριές μας διδάσκουν Αγγλικά δίνοντας έμφαση στην εκμάθηση των αρχικών δεξιοτήτων μιας γλώσσας όπως την ακουστική και τον προφορικό λόγο. Τα παιδιά έρχονται σε επαφή με τις βασικές έννοιες της γλώσσας με τη χρήση της τεχνολογίας σε ένα χαρούμενο και σύγχρονο περιβάλλον. Η εμπειρία μας έχει δείξει ότι τα παιδιά που έχουν ξεκινήσει από τα Pre-Junior γκρουπ προσαρμόζονται ευκολότερα στα επόμενα επίπεδα και υπερέχουν σε σχέση με τα παιδιά που η πρώτη γνωριμία τους με την ξένη γλώσσα γίνεται στα επίπεδα Junior.

"Ξεκινάει να αγαπήσει την ξένη γλώσσα και να αναπτύσσει δεξιότητες που θα ξεχωρίζει έπειτα στα άλλα επίπεδα."  [Kenteris Michael Phd].

Παράλληλα, στο επίπεδο Pre-Junior οι γονείς έχουν την ευκαιρία να διαπιστώσουν και οι ίδιοι ότι έχουμε την καλύτερη μέθοδο διδασκαλίας και το καταλληλότερο πρόγραμμα εκμάθησης ξένης γλώσσας αναγνωρισμένο από το πανεπιστήμιο του CAMBRIDGE. Ένα πρόγραμμα που θα βοηθήσει το παιδί να βιώσει την ξένη γλώσσα έτσι ώστε να αποκτήσει την ευχαίρια της ξένης γλώσσας νωρίς και με λιγότερο κόπο σε σχέση με άλλα παιδιά που ταλαιπωρούνται ξοδεύοντας πολλές άσκοπες σε μαθήματα που γίνονται με τις παραδοσιακές μεθόδους διδασκαλίας. Του δίνεται έτσι η δυνατότητα, αν το επιθυμεί, να προχωρήσει στην εκμάθηση και άλλης ξένης γλώσσας.