Μέθοδος της επιτυχίας!

ΠΡΩΤΑ ΕΠΙΠΕΔΑ (JUNIOR A & Β) ΑΠΟ ΤΗΝ Β’ ή Γ’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ! (7-9 ΕΤΩΝ)

Έχοντας ζήσει από κοντά την σταδιακή εξέλιξη πολλών παιδιών που έχουν ολοκληρώσει τις ξενόγλωσσες σπουδές τους στο Εκπαιδευτήριό μας, προτείνουμε η εκμάθηση της πρώτης ξένης γλώσσας να ξεκινήσει όταν το παιδί έχει πλέον εμπεδώσει τις αρχικές έννοιες της Ελληνικής γλώσσας στο σχολείο (γραφή και ανάγνωση). Αυτό για τα περισσότερα παιδιά γίνεται στη Β' Δημοτικού αλλά υπάρχουν και εξαιρέσεις.
Στο Εκπαιδευτήριό μας φροντίζουμε η πρώτη επαφή του παιδιού με την ξένη γλώσσα να είναι μια χαρούμενη και διασκεδαστική εμπειρία. Τα σύγχρονα βιβλία, η χρήση τεχνολογικών μέσων και το άρτια δομημένο πρόγραμμα σπουδών μας κάνει το ταξίδι της εκμάθησης της ξένης γλώσσας ευχάριστο και δημιουργικό.