Μέθοδος της επιτυχίας!

ΕΠΙΠΕΔΑ ΓΥΜΝΑΣΙΑΚΑ (SENIOR A, B, C) (9-12 ΕΤΩΝ)

Στις Γυμνασιακές τάξεις δίνουμε έμφαση στη διδασκαλία και στην εμπέδωση του λεξιλογίου και των κανόνων της γραμματικής. Ιδιαίτερη έμφαση δίνουμε και στον προφορικό λόγο. Είναι πολύ σημαντικό τα παιδιά από μικρή ηλικία να μπορούν να εκφράζονται στην ξένη γλώσσα που μαθαίνουν. Στο Προφορικό Εργαστήρι του Εκπαιδευτηρίου μας τους δίνεται η δυνατότητα να εξασκήσουν και να τελειοποιήσουν τη γλώσσα της επιλογής τους.

Στα πλαίσια του μαθήματος προσφέρουμε επιπρόσθετα τις παρακάτω υπηρεσίες :
ieBooks
Το ieBook βοηθά τον μαθητή κατά τη μελέτη στο σπίτι. Είναι ένα είδος ηλεκτρονικού λεξικού με τη σημασία, την ορθογραφία αλλά και τη σωστή προφορά των λέξεων που οι μαθητές χρησιμοποιούν ή μαθαίνουν κατά τη διάρκεια του μαθήματος. Επιπλέον περιέχει τις ασκήσεις του μαθήματος τις οποίες μπορεί να επαναλάβει στο σπίτι, καθώς επίσης και ασκήσεις σε λεξιλόγιο και γραμματικά φαινόμενα που διδάχτηκαν κατά τη διάρκεια του μαθήματος μαζί με παιχνίδια εμπέδωσής τους.
CLIL Readers
Μια από τις πολλές καινοτόμες προσεγγίσεις που εφαρμόζουμε στις τάξεις μας ονομάζεται CLIL (Content and Language Integrated Learning). Πρόκειται για τον συνδυασμό της διδασκαλία ενός σχολικού θέματος με μια ξένη γλώσσα. Επιλέγουμε θέματα που ενδιαφέρουν τα παιδιά ανάλογα με την ηλικία τους και τα αναπτύσσουμε μέσα στην τάξη. Έτσι κατά τη διάρκεια του μαθήματος καλλιεργούνται οι γενικές γνώσεις των παιδιών και προωθούνται οι στόχοι του μαθήματος της ξένης γλώσσας.
Διαδραστικός πίνακας
Ο διαδραστικός πίνακας είναι ένα πολύτιμο εργαλείο για τον καθηγητή. Βοηθά στη διδασκαλία της ξένης γλώσσας κρατώντας αμείωτο το ενδιαφέρον των παιδιών κατά τη διάρκεια του μαθήματος οπτικοποιώντας την ύλη των βιβλίων. Στο Εκπαιδευτήριό μας όλες οι τάξεις διαθέτουν διαδραστικό πίνακα ο οποίος χρησιμοποιείται από τους καθηγητές ως εργαλείο εκμάθησης της γλώσσας.