Μέθοδος της επιτυχίας!

ΕΠΙΠΕΔΑ ΠΤΥΧΙΩΝ (12-15)

Στις τάξεις για την απόκτηση πτυχίων καλλιεργούμε την κριτική σκέψη του μαθητή. Έχοντας αποκτήσει τις σωστές βάσεις από τα προηγούμενα επίπεδα, καλλιεργούμε όλες τις δεξιότητές του μέσα στην τάξη, ελέγχουμε τις επιδόσεις του με δοκιμαστικά τεστ και εντοπίζουμε τις αδυναμίες του. Πέρα από το κανονικό πρόγραμμα των μαθημάτων τους, οι μαθητές μας συμμετέχουν στο Προφορικό Εργαστήρι καθώς και σε δοκιμαστικές εξετάσεις (mock exams) χωρίς επιπλέον οικονομική επιβάρυνση.
Το Εκπαιδευτήριό μας συνεργάζεται με όλους τους φορείς εξετάσεων για να μπορούμε να προτείνουμε τις κατάλληλες εξετάσεις σε κάθε μαθητή μας, δίνοντας έτσι τη δυνατότητα απόκτησης αναγνωρισμένων πτυχίων τόσο στην Ελλάδα όσο και το εξωτερικό (Cambridge, Michigan κ.α.).