Επιλογές!

Πρώτο πτυχίο FCE Cambridge / ECCE Michigan στα 13!
 
Proficiency (Cambridge / Michigan) στα 15!
 
Συνδυαστικά προγράμματα πτυχίων Cambridge / Michigan στοχεύουμε για τα καλύτερα πτυχία.
 
Όλα τα αναγνωρισμένα πτυχία από τον ΑΣΕΠ (Β1-C2) γνωρίζουμε την σημαίνει αναγνώριση εντός και εκτός Ελλάδος.
 
Αγγλικά για κάθε επαγγελματία! Για μια καριέρα χωρίς σύνορα, δημιουργήσαμε ειδικά τμήματα για επαγγελματίες και φοιτητές κάθε ειδικότητας.