Πως διαφέρουμε;

Πέρα από την μέθοδο μας και τα προγράμματα μας, εμείς:
 
  • Συνεργαζόμαστε με τους σπουδαστές μας και τους καλούμε σε έξτρα συναντήσεις για να βελτιώσουμε τυχόν αδυναμίες που δημιουργούνται κατά τα στάδια της εκπαίδευσης τους.
  • Έχουμε το προφορικό εργαστήρι που καλούμε τα παιδιά συγκεκριμένες ώρες και μέρες να μιλήσουμε για θέματα της καθημερινότητας τους για να μπορούν να λύσουν την γλώσσα τους σε θέματα πέρα από την ομιλία τους που γίνεται στο μάθημα μέσα.
  • Επίσης έχουμε τα εβδομαδιαία mock exams, που καλούμε τους μαθητές να έρχονται έξτρα να γράψουνε διαγωνίσματα σε επίπεδα πτυχίο.
  • Δημιουργούμε το Personal Student Profile (PSP) για κάθε μαθητή. Καταγράφουμε την πορεία τους στην εκμάθηση