Εργαστήριο προφορικής εξέτασης, online με native speake

Εργαστήριο προφορικής εξέτασης, online με native speaker, επίσημος εξεταστής Michigan.
#technology #innovation

Σήμερα πραγματοποιήθηκε προγραμματισμένη δοκιμαστική προφορική εξέταση σε συνεργασία με την Ελληνοαμερικάνικη Ένωση για τις εξετάσεις Michigan.

Πάντα πρωτοπόροι, προσπαθούμε και προσφέρουμε ότι καλύτερο στους σπουδαστές μας δίνοντας τους όσα περισσότερα εφόδια ώστε να κλείσουν τον κύκλο σπουδών τους με επιτυχία.

Επι πλέον παρέχουμε στους σπουδαστές μας τη μοναδική δυνατότητα να καλύπτουν τις μαθησιακές τους ανάγκες παρακολουθώντας έξτρα ΔΩΡΕΑΝ επαναληπτικά μαθήματα.