Νέα διεύθυνση και νέα σχολική χρονία!!

Τα Κέντρα Ξένων Γλωσσών ΚΕΝΤΕΡΗΣ Edu στην προσπάθεια του να εξυπηρετήσει καλύτερα τους σπουδαστές του ήρθανε κοντά σας ! Έτσι τώρα θα μας βρείτε στις νέες μας εγκαταστάσεις στην Μυτιλήνη - Χρυσομαλλούσης 17.

Οι σπουδαστές μας έχουν πλέον έναν πιο λειτουργικό χώρο, το δικό τους Κέντρο, που δημιούργησαν τα κέντρα ξένων γλωσσών ΚΕΝΤΕΡΗΣ Edu με αγάπη αποκλειστικά για εσάς.

Στο Νέο μας Εκπαιδευτήριο, οι προσεκτικά οργανωμένοι χώροι διευκολύνουν σημαντικά το εκπαιδευτικό μας έργο, καθώς περιλαμβάνουν αίθουσες διδασκαλίας, δανειστική βιβλιοθήκη, εργαστήρια computer και αναγνωστήριο.

ΈΝΑΡΞΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ 1 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 
ΕΝΑΡΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 15 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ