Σεμινάριο για Μαθησιακές Δυσκολίες και Δυσλεξία

Με μεγάλο ενδιαφέρον η ομάδα εκπαιδευτικών του ΚΕΝΤΕΡΗΣ EDU παρακολούθησαν το σεμινάριο για τα παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες. Ο κυρίως στόχος του σεμιναρίου ήταν να επισημάνουν τα σημάδια που μπορούμε να τυχόν εντοπίσουμε στους μαθητές μας. Γενικά, ο κύριος Παναγιώτης Κωνσταντινίδης ήταν πολύ κατατοπιστικός και με πολύ ενδιαφέρον τον ακούσαμε.

Εμείς εδώ και καιρό παρακολουθούμε τα παιδιά που διδάσκουμε και αν χρειαστεί προσαρμόζουμε τον τρόπο εκπαίδευσης μας για να μπορούνε όλα τα παιδιά να καταλαβαίνουν και να μαθαίνουν την ξένη γλώσσα τους. Αυτό που τόνισε στους υπόλοιπους συμμετέχοντες είναι ότι πρέπει να υπάρχει ενδιαφέρον στην διδασκαλία της ξένης γλώσσας με τη χρήση πολλών μέσον και όχι αυτή η παλιά βαρετή σχέση βιβλίου-δασκάλου που εφαρμόζεται από άλλους. Εμείς βέβαια, έχοντας επιλέξει την καλύτερη σειρά βιβλίων για όλες τις τάξεις, που εμπεριέχει διαδραστικό υλικό σε μορφή βίντεο, εικόνα και ήχου, πάντα τραβάει την προσοχή του μαθητή στην τάξη.