Πρόγραμμα Lower για ενήλικες σε 3 μήνες!

Έχεις δοκιμάσει στο παρελθόν να αποκτήσεις το Lower αλλά για τον έναν ή άλλον λόγο δεν τα κατάφερες? Τότε το δικό μας οργανωμένο και άρτια δομημένο πρόγραμμα σπουδών είναι για εσάς. Μέσα σε τρείς μήνες μπορείτε να αποκτήσετε το Lower με εγγήυση πτυχίου! 

Λόγω της πολυετούς εμπειρίας μας στην εκμάθηση της ξένης γλώσσας έχουμε σχεδιάσει σωστά και καλά μελετημένα προγράμματα σπουδών που καλύπτουν τις ανάγκες του ενήλικα σπουδαστή. Σας προτείνουμε μια σειρά μαθημάτων μέσα από ολιγομελή και ομογενή γκρούπ τα οποία έχουν ως στόχο την επανάληψη της Αγγλικής γραμματικής και την εμπέδωση/εκμάθηση του λεξιλογίου που χρειάζεται για το επίπεδο ή και για το πτυχίο που στοχεύατε.

Το πρόγραμμα μας αποτελείται από τρίμηνη (3 μήνες) σειρά μαθημάτων σε ολιγομελή γκρούπ από έμπειρους καθηγητές Αγγλικής και με υποστήριξη από σύγχρονο εκπαιδευτικό ηλεκτρονικό υλικό μέσα από την ηλεκτρονική πλατφόρμα μας, που καθοδηγεί τον σπουδαστή στην σίγουρη απόκτηση πιστοποιητικών που είναι αναγνωρισμένο από τον ΑΣΕΠ. Τα μαθήματα πραγματοποιούνται στο κέντρο μας σε ώρες και μέρες που επιλέγει ο σπουδαστής.

Τα πιστοποιητικό TOEIC είναι με την εγγύηση της Ελληνοαμερικάνικης Ένωσης (HAU) και έχουν δωρεάν επανεξέταση!