Συνοπτική παρουσίαση των εξετάσεών CAMBRIDGE

από Mike Kenteris

Ως CAMBRIDGE EXAMINATIONS PREPARATION CENTRE όλες οι εξετάσεις μας έχουν συσχετιστεί με το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες (CEFR), το διεθνές πρότυπο για την περιγραφή της γλωσσικής ικανότητας. Αυτό διευκολύνει την παρακολούθηση της προόδου των σπουδαστών στα Aγγλικά και βοηθά τους εργοδότες και τα εκπαιδευτικά ιδρύματα να διαπιστώνουν τη γλωσσική ικανότητα των σπουδαστών.

 
Περισσότερα

Young Learners English: Οι Εξετάσεις Αγγλικών για Μικρούς Μαθητές

από Mike Kenteris

«Αυτή η εξέταση με βοήθησε να μάθω καλύτερα την αγγλική γλώσσα και τώρα δε φοβάμαι τις εξετάσεις»    Βασίλης Ρεγκλής

Στο ΚΕΝΤΕΡΗΣ EDU, εμείς οι καθηγητές και τα παιδιά μας έχουμε υοθετήσει τις εξετάσεις Cambridge ESOL και τα εισάγαμε στην εκπαιδευτική διαδικασία μας από μικρά επίπεδα γιατί είναι το μόνο που διαθέτει εξετάσεις με τις τέσσερες δεξιότητες που μαθαίνουμε στο σχολείο μας από την μικρή ηλικία - Listening, Reading, Speaking και Writing. Βάζουμε τους μαθητές μας από Senior A να στοχεύουν για τις εξετάσεις και ανάλογα να προετοιμάζονται για την εξεταστική διαδικασία και ανάλογα διαθέτουν υψηλούς στόχους στην εκμάθηση Αγγλικών.

Περισσότερα