Επιτυχίες Κέντρου Εξετάσεις Michigan State Univerisity

Οι επιτυχίες των μαθητών μας συνεχίζονται και πληθαίνουν. Είμαστε περήφανοι που μπορούμε να σας υποστηρίζουμε στις προσπάθειες σας για την απόκτηση ενός των κυριοτέρων πτυχίων της Αγγλικής γλώσσας. Η επιτυχία σας στις εξετάσεις, Lower & Proficiency, είναι η έμπρακτη απόδειξη πως η εμπιστοσύνη σας στην μακρόχρονη εμπειρία μας αλλά και οι πρωτοποριακές μεθόδους μας, ήταν η σωστή απόφαση!

Περισσότερα