Ενηλίκων Lower

Ταχύρυθμα Ενηλίκων

Λόγω της πολυετούς εμπειρίας μας στην εκμάθηση της ξένης γλώσσας έχουμε σχεδιάσει σωστά μελετημένα προγράμματα σπουδών που καλύπτουν τις ανάγκες του ενήλικου σπουδαστή. Σας προτείνουμε μια σειρά μαθημάτων μέσα από ολιγομελή και ομογενή γκρούπ τα οποία έχουν ώς στόχο την επανάληψη της Αγγλικής γραμματικής και την εμπέδωση/εκμάθηση του λεξιλογίου που χρειάζεται για το επίπεδο ή και για το πτυχίο που στοχεύατε. 

Για να πετύχετε το στόχο εμείς προτείνουμε:

Η είσοδος στο πρόγραμμα να γίνεται μετά από ένα τεστ αξιολόγησης των μέχρι τώρα γνώσεων του ενήλικα ώστε να προσδιοριστεί με ακρίβεια η σειρά των μαθημάτων που θα παρακολουθήσει.

Επιλέγουμε μαζί το ολιγομελή γκρουπ που θα παρακολουθήσετε ανάλογα με το επίπεδο γνώσεων, τον στόχο, τις διαθέσιμες ώρες και το χρόνο που μπορείτε να αφιερώσετε!

Όλα τα τμήματά μας είναι ομοιογενή ως προς το επίπεδο και ολιγομελή για να υπάρχει ΣΙΓΟΥΡΗ επίτευξη του στόχου κάθε σπουδαστή μας!

Όλοι οι σπουδαστές μας συμμετέχουν ΔΩΡΕΑΝ σε πολλά test προσομοίωσης και έτσι τους δίνετε η ευκαιρία να αξιολογηθεί η απόδοσή τους υπό συνθήκες εξέτασης, να καθοριστούν οι στρατηγικές εξέτασής τους και να δοθεί μια πρόσθετη ευκαιρία πρακτικής εξάσκησης σε αδυναμίες που διαπιστώνονται στην τάξη.

Γίνεται προετοιμασία για όλες τις πιστοποιήσεις όπως: LOWER, CAMBRIDGE FCE, MICHIGAN ECCE, MSU CELC, MET, TOEIC, BULATS, TIE, ΚπΓ αλλά και άλλα.

 

Αξιοποιείστε τις προσφορές μας και βρείτε το πτυχίο που χρειάζεστε.

Ελάτε τώρα να κάνετε το διαγνωστικό τεστ εντελώς δωρεάν να δείτε εσείς σε πιο επίπεδο είστε..