Μαθητικά Τμήματα

Age 7-11

Πλέον στην κατάλληλη ηλικία να ξεκινήσουν με δομημένο και καλά σχεδιασμένο μάθημα της Αγγλική γλώσσας. Τα επίπεδα μας σε αυτό το στάδιο έχουν κοινά με το Ευρωπαϊκό πρότυπο όπου τα παιδιά ξεκινούν με την Junior A/B τάξη (Δημοτικό) και προχωρούν στα τρία επόμενα επίπεδα Senior A/B/C τάξεις (Γυμνασίου).

Προσφέρουμε λύση για ομοιογενείς ολιγομελή 3-6 ατόμων γκρουπ ή και Express ιδιαίτερα σε κλειστά γκρουπ των 3 ατόμων.

Σε μια ηλικία που τα παιδιά μαθαίνουν πιο εύκολα από ποτέ είναι η καταλληλότερη ευκαιρία για την έναρξη και κατανόηση της Αγγλικής γλώσσας. Από μικρή ηλικία δίνουμε έμφαση στην εκμάθηση των αρχικών εννοιεων και κανόνων της Αγγλικής γλώσσας και παράλληλα να τα εφαρμόζουμε πρακτικά στο προφορικό και γραπτό λόγο.

Στο εκπαιδευτήριο ΚΕΝΤΕΡΗΣ EDU επιτυγχάνουμε τη διέγερση του ενδιαφέροντος των μαθητών μας με χρήση:

οπτικοακουστικών μέσων,

προσιτών και αυστηρά επιλεγμένων βιβλίων ,

διαδραστικών πινάκων και

δραστηριοτήτων.

 

Τα παιδιά αρχίζουν να γνωρίζουν συστηματικά την αγγλική γλώσσα και κουλτούρα και θέτουν γερές βάσεις για τα επόμενα επίπεδα πτυχίων.