Μαθητικά για Πτυχίο

Age 12-16

Μαθητικά για Πτυχίο

Έχοντας ολοκληρώσει τα πρώτα επίπεδα σπουδών στο κέντρο μας, οι σπουδαστές μας και με τα σωστά θεμέλια πλέον προχωρούν στην προετοιμασία για την πιστοποίηση των γνώσεων τους με πτυχίο Lower η και ADVANCED.  

Στόχος του προγράμματος μας είναι οι μαθητές να διευρύνουν το λεξιλόγιό τους, να εμπεδώσουν τις συντακτικές τους γνώσεις και να αναπτύξουν επιπλέον και τις τέσσερις δεξιότητες ώστε να γίνουν ανεξάρτητοι και αυτάρκεις χρήστες της γλώσσας. Παράλληλα εξοικειώνονται με τον τύπο των εξετάσεων, τις χρονικές απαιτήσεις τους, μαθαίνουν να αναπτύσσουν στρατηγικές και τεχνικές για να πετύχουν την καλύτερη δυνατή απόδοση την ημέρα των εξετάσεων. 

Σε αυτό το κύκλο σπουδών, οι μαθητές μας τελειοποιούν τις γνώσεις τους τόσο στη σύνταξη έκθεσης και το προφορικού λόγου όσο και στη γραμματική. Η επιτυχία του προγράμματος αυτού έγκειται κυρίως στο ρόλο των έμπειρων καθηγητών μας ο οποίος είναι καταλυτικός αφού καθοδηγούν τον κάθε μαθητή ξεχωριστά, ανάλογα με τις ανάγκες του.

Με τις πιο σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας , πλούσια βιβλιογραφία, εκπαιδευτικές δραστηριότητες και χρήση πολυμέσων, το εκπαιδευτήριο ΚΕΝΤΕΡΗΣ EDU σας εγγυούνται όλες τις προδιαγραφές για ευχάριστη, εύκολη, παραγωγική εκμάθηση της γλώσσας και σίγουρη απόκτηση της πιστοποίησης.

Στην τάξη Certificate οι σπουδαστές προετοιμάζονται για οποιαδήποτε εξέταση επιπέδου Β2 που αναγνωρίζεται τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Πρώτη μας επιλογή είναι το CAMBRIDGE και το και MICHIGAN LOWER έτσι ώστε τα παιδιά που θα προωθήσουμε για το PROFICIENCY να έχουν τα κατάλληλη βασική γνώση να προχωρήσουν.