Παιδικά Pre-Junior Level

Age 5-7

 

Τα Pre-Junior γκρουπ αρχίζουν από τις ηλικίες των 5-7 ετών. Τα παιδιά μέσα από δημιουργικά παιχνίδια σχεδιασμένα από εξειδικευμένους παιδαγωγούς αντιλαμβάνονται, αγαπούν και μαθαίνουν να διαχωρίζουν την Αγγλική από την Ελληνική γλώσσα με εύκολο και ευχάριστο τρόπο .

Η μέθοδος που εφαρμόζουμε σε αυτή την ηλικία (μαζί με δραστηριότητες, τραγούδι, ζωγραφική, προβολές σε διαδραστικούς πίνακες , κ.ά.) προσεγγίζει το παιδί με μεγάλη προσοχή, ενθαρρύνει τη φαντασία, τις δυνατότητες του και δημιουργεί τις κατάλληλες προϋποθέσεις για να αγαπήσει την ξένη γλώσσα και να ανταποκριθεί σωστά στη συνέχεια των σπουδών του.

Τα μαθήματα γίνονται μία φορά την εβδομάδα.

Ψυχαγωγία, εκπαιδευτική διαδικασία και απόκτηση γνώσεων γίνεται ένα! Οι μικροί μας φίλοι μέσω διαδραστικών παιχνιδιών και δραστηριοτήτων όπως:

Zωντανά παραμύθια

Tραγούδια

Puzzles αλλά και

Role playing games