Δωρεάν ηλεκτρονική πλατφόρμα

Έχουμε δημιουργήσει με πολύ μεράκι υλικό εκπαίδευσης για εσάς δωρεάν για την εκμάθηση της ξένης γλώσσας. Οι σπουδαστές μας έχουν πρόσβαση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα μας όπου μπορούν να εμπλουτήσουν το λεξιλόγιο τους, να εμπεδώσουν της γνώσεις γραμματικής, να κάνουν ασκήσεις reading, Listening καθώς και ασκήσεις Speaking και Writing ακόμα και από το κινητό τους.

Το elearning platform στο σχολείο μας το δουλεύουν τόσο οι σπουδαστές μας όσο και οι ενήλικες σπουδαστές μας. Οι σπουδαστές μας έχουν πρόσβαση στην πλατφόρμα ας από to http://elearning.kedu.gr