Πτυχία & Πιστοποιήσεις Ξένων Γλωσσών

 

Πτυχία Αγγλικών 

PTE/FCE (CAMBRIDGE) ECCE/ECPE (MICHIGAN UNIVERSITY)  CELC/CELP (MSU -MICHIGAN STATE UNIVERSITY) /  EXPERT/MASTERY (CITY & GUILDS) /  ESB / MET (MICHIGAN ENGLISH TEST) / TIE / PTE / TOEIC / BULATS / IELTS / MELAB / ΚπΓ (Kρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας) / Όλα τα αναγνωρισμένα από τον ΑΣΕΠ πτυχία σε επίπεδο Β1-C2

Πτυχία Γερμανικών

GOETHE ZERTIFIKAT DEUTSCH (B1) / GOETHE ZERTIFIKAT DEUTSCH j (B1) / GOETHE ZERTIFIKAT DEUTSCH (B2) / GOETHE ZERTIFIKAT DEUTSCH (C1) / GOETHE ZERTIFIKAT DEUTSCH (C2) / TEST - DA / ΚπΓ (Kρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας)

Πτυχία Γαλλικών

DELF A1 / DELF A2 / DELF B1 / DELF B2 / DALF C1 / DALF C2 / ΚπΓ (Kρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας)

Πτυχία Ισπανικών

DELE A1 + A2 / DELE INICIAL (B1) / DELE INTERMEDIO (B1/BASIKO) / DELE AVANZADO (C1) / DELE SUPERIOR (C2) / όλα τα πτυχία του INSTITUTO  CERVANTESΚπΓ (Kρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας)

Πτυχία Ιταλικών

CELI 1 / CELI 2 / CELI 3CELI 4CELI 5DIPLOMA PERUGIAΚπΓ (Kρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας)

Πτυχία Τουρκικών

ANKARA ÜNİVERSİTESİ TÖMER (Türkçe ve Yabancı Dil Araştırma ve Uygulama Merkezi) / KATILIM BELGESİ (Α1) / SERTİFİKA (Α2) / SERTİFİKA (Β1) / SERTİFİKA (Β2) / DİPLOMA (C1) / (B1/B2) ΚπΓ (Kρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας)

Πτυχία Ρωσσικών

PYCCKИЙ ЯЗЬІК – ПОРОГОВЫЙ УРОВЕНЬ (Ινστιτούτο Πούσκιν Αθηνών) Α1 (ТЭУ) / Α2 (ТБУ) / Β1 (ТРКИ -1) / Β2 (ТРКИ -2) / Γ1  (ТРКИ -3) / Γ2 (ТРКИ-4) / (B1/B2) ΚπΓ (Kρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας)

>>Εδώ θα βρείτε το παράρτημα ΑΣΕΠ για τα αναγνωρισμένα πτυχία γλωσσομάθειας